VoIP bez Limitu telefon IP

Wirtualna centrala telefoniczna

Wiele lokalizacji - jeden spójny system

Wirtualna centrala telefoniczna, to nowoczesne rozwiązanie oparte o znane technologie telekomunikacyjne i informatyczne. Zawiera funkcjonalności komunikacyjne znane z tradycyjnych central telefonicznych, które zostały przeniesione do rozwiązań informatycznych, dzięki czemu zapewnia pełną elastyczność i funkcjonalność bazującą na dobrze znanej z codziennego życia infrastrukturze sieci komputerowej. Jedyne co potrzebujesz, to telefony dla pracowników Twojej firmy, które swobodnie podłączasz do posiadanej w swojej firmie sieci informatycznej. I nie ma tu znaczenia, czy posiadasz jedną lokalizację czy wiele lokalizacji - rozwiązanie obsłuży wszystkich Twoich pracowników.

 

Wszystkie połączenia telefoniczne oraz pozostałe funkcjonalności, są realizowane bez konieczności posiadania w Twojej organizacji centralki telefonicznej, kabli i gniazdek telefonicznych. System jest spójny ze standardami stosowanymi w sieciach komputerowych, dlatego jest tak elastyczny i przyjazny dla użytkownika. Dodatkowo administrator systemu może swobodnie zarządzać nim w każdym dogodnym momencie w trybie on-line, więc wszelkie zmiany są realizowane natychmiast - może to robić z dowolnego miejsca w którym posiada dostęp do sieci Internet. Więcej na ten temat piszemy tutaj.

Jakie funkcjonalności ma wirtualna centrala?

Poniżej wymieniono przykładowe funkcjonalności, które charakteryzują wirtualną centralę. Zauważ, że te funkcjonalności są takie same, albo nawet szersze jak w zwykłych, tradycyjnych centralach telefonicznych. Zapoznaj się również z naszym porównaniem tradycyjnej centralki i wirtualnej centrali.

 • Użytkownik systemu – posiada swój numer telefonu: miejski i wewnętrzny;
 • IVR – umożliwia budowanie interaktywnych drzew zapowiedzi głosowych i sterowania połączeniem klienta w zależności od godziny z wykorzystaniem własnych nagrań w formacie mp3;
 • Music On Hold – umożliwia ustawienie melodii podczas oczekiwania rozmówcy na przełączenie połączenia;
 • Call Pickup – umożliwia przejęcie połączenia kierowanego do innego użytkownika wewnątrz grupy telefonów;
 • Hunt Group – umożliwia skierowanie połączenia jednocześnie do wielu użytkowników. Rozmowę przechwytuje osoba, która pierwsza odebrała połączenie;
 • Voicemail – umożliwia ustawienie poczty głosowej w postaci pliku głosowego przesyłanego na wskazany adres e-mail;
 • Intercom – dodatkowy kanał komunikacji w firmie, usługa automatycznie uaktywnia wszystkie telefony w grupie interkom w trybie głośnik - dostępne z wybranymi modelami telefonów IP;
 • Virtual Fax - moduł umożliwiający wysyłanie i odbieranie faksów z wykorzystaniem panelu administracyjnego i skrzynki e-mail;
 • Conference Rooms - moduł umożliwiający tworzenie w pełni konfigurowalnych pokoi konferencyjnych zarządzanych za pośrednictwem panelu administracyjnego;
 • APICTI – możliwość integracji z zewnętrznymi systemami informatycznymi, jak CRM lub z innymi bazami danych.

Jakie korzyści daje wirtualna centrala?

Narzędzie komunikacji

Usługa wirtualnej centrali (VPBX) jest usługą zastępującą tradycyjne rozwiązania typu centralka telefoniczna (PABX). Sposób jej realizacji polega na wirtualizacji tego typu rozwiązania, przez co wystarczy aby użytkownicy posiadali jedynie urządzenia końcowe typu bramki VoIP lub telefony IP, a wszystkie funkcje łączeniowe realizowane są na serwerach usługodawcy. W ten sposób realizowana jest obsługa połączeń przychodzących, wychodzących oraz wewnętrznych. Każdy numer telefonu jest powiązany z kontem SIP (kontem użytkownika - podobnie jak konto w poczcie elektronicznej) programowanym na bramce VoIP lub telefonie IP, dzięki czemu administrator ma możliwość łatwego zarządzania użytkownikami

Elastyczność i skalowalność

 • Dostosowanie do potrzeb firmy - Każda firma cały czas podlega procesowi zmian. Dotyczy to zarówno jej wielkości, jak i potrzeb. Wirtualna centrala jest rozwiązaniem które w łatwy sposób wpisuje się w model zmian w danej firmie.
 • Liczba użytkowników - W zależności od tego ilu pracowników posiada firma, można precyzyjnie dobrać liczbę stanowisk telefonicznych. Nie ma też ograniczeń w ilości użytkowników korzystających z rozwiązań wirtualnej centrali. Można w sposób ciągły dodawać ich liczbę, bez konieczności myślenia o tym, że ograniczają nas jakieś właściwości techniczne rozwiązania - tu nie występuje taki problem.
 • Usługi i funkcjonalności - Profil działalności firmy, określa jakiego rodzaju usługi telefoniczne są niezbędne w danej organizacji. Jednak z czasem potrzeby w tym zakresie mogą się zmieniać. Dlatego w przypadku wirtualnej centrali zawsze możesz też zmieniać usługi z których korzystają wybrani pracownicy lub cała firma. Funkcjonalności te mogą być dostępne dla wszystkich użytkowników rozwiązania dla wybranych grup pracowników lub wybranych osób,

Mobilność użytkowników

Użytkownicy wirtualnej centrali są do niej podłączeni za pośrednictwem urządzeń końcowych typu:

 • oprogramowanie zainstalowane na komputerze użytkownika (softphone),
 • bramka VoIP do której podłączony jest zwykły telefon,
 • telefon IP (zastępuje zwykły telefon).

Dzięki temu, że każde z tych urządzeń jest podłączone do sieci informatycznej w firmie, bardzo łatwe jest jego przemieszczenie do innego miejsca. Dziś w każdej firmie istnieje sieć informatyczna (sieć komputerowa), dlatego integracja z nią rozwiązania typu wirtualna centrala jest łatwe i naturalne.

Jeśli pracownik zmienia pomieszczenie w którym będzie pracował, wystarczy że zabierze swój telefon IP do nowego pomieszczenia (tak samo jak inne swoje rzeczy) i po podłączeniu go w nowym pomieszczeniu do gniazda sieci komputerowej, znów jest dostępny "pod telefonem". Nadal posiada ten sam numer miejski i wewnętrzny.

Taka sama sytuacja jest, gdy swoją lokalizację zmienia cały dział firmy, bądź firma przenosi się do nowej lokalizacji. Wystarczy zabrać ze sobą telefony IP, podłączyć je w nowej lokalizacji i korzystać z nich na w ten sam sposób jak dotychczas. Z punktu widzenia osób dzwoniących do pracowników firmy, którzy zmienili swoją lokalizację, nic się nie zmieniło. Nadal mają te same numery wewnętrzne i miejskie, mimo, że ich fizyczna lokalizacja zmieniła się. A dodatkowo, przeniesienie telefonów nie wymagało dodatkowych nakładów związanych z budową nowej sieci telefonicznej lub instalacji dodatkowego sprzętu telefonicznego.

Spójność systemu

Jak bardzo ważna jest spójność systemu telekomunikacyjnego, wiedzą najlepiej firmy wielooddziałowe. Rozproszenie pracowników w różnych miejscach miasta, kraju, czy świata, może powodować, że stosowane w każdej z lokalizacji inne, niespójne ze sobą systemy telekomunikacyjne, będą generowały dodatkowe problemy dla ich użytkowników i administratorów.

Wykorzystując rozwiązania oparte na wirtualnej centrali, wszyscy pracownicy mają dostęp do tych samych narzędzi komunikacyjnych, mogą być objęci spójnym systemem wraz ze spójną numeracją umożliwiającą łatwą komunikację pomiędzy nimi. Stosując tego rodzaju system, łatwiejsze też staje się rozliczanie wszystkich kosztów związanych używaniem narzędzi komunikacji i zwiększa się jednoznaczność odpowiedzialności w zakresie działania całego systemu telefonicznego.

Dlatego Wirtualna Centrala to bardzo dobre narzędzie spójnej i łatwej komunikacji w firmie oraz poza nią.

Aktualizacje systemu

Ważnym elementem funkcjonowania danego systemu, jest jego aktualizacja. W przypadku stacjonarnych systemów telekomunikacyjnych (na przykład centrale telefoniczne), aktualizacje zazwyczaj nie są przeprowadzane, a system w momencie jego uruchomienia zostaje w takim samym stanie do czasu jego likwidacji lub do czasu jego awarii.

W przypadku wirtualnej centrali sytuacja jest zupełnie odwrotna. Całość rozwiązania jest w ciągły sposób udoskonalana i modyfikowana do nowych potrzeb klientów, a aktualizacje są udostępnianie wszystkim klientom korzystającym z tego rozwiązania w celu poprawy lub zwiększenia funkcjonalności. Jest to ułatwione, ponieważ system wirtualnej centrali nie jest rozwiązaniem typu jednostka posadowiona w lokalizacji firmy lub jednostka uzależniona od inicjatywy osoby administrującej nią albo pozostawiona bez opieki. Dzięki temu, że praca wszystkich systemów jest nadzorowana przez jednego administratora, wszystkie systemy otrzymują aktualizacje, usprawnienia i dostęp do nowych usług jednocześnie, niezależnie od lokalizacji ich instalacji.

Łatwe zarządzanie

Wirtualna centrala zapewnia łatwość zarządzania. Jest to możliwe, ponieważ każda firma korzystająca z tego rozwiązania otrzymuje do swojej dyspozycji własny panel administracyjny, który umożliwia zarządzanie usługami, całym rozwiązaniem oraz pozwala na bieżącą kontrolę stanu jej użytkowników oraz ich połączeń telefonicznych.

Panel administracyjny zapewnia dostęp na poziomie administratora systemu oraz na poziomie użytkownika systemu. Dzięki takiemu rozgraniczeniu ról w systemie, administrator może na przykład włączać i wyłączać usługi dla poszczególnych użytkowników, jak również tworzyć użytkowników i przydzielać im numerację, albo przypisywać ich do poszczególnych usług, natomiast użytkownicy mogą sterować zasobami w ramach swoich uprawnień, na przykład ustawiać przekierowania podczas swojej nieobecności lub odsłuchiwać nagrania ze swojej skrzynki voicemail.

Ile kosztuje wirtualna centrala?

Koszt rozwiązania jest uzależniony od ilości użytkowników, wybranych funkcjonalności oraz czasu trwania kontraktu, dlatego nie jest możliwe określenie kosztu w tym zakresie. Wyceny są realizowane indywidualnie dla każdego projektu oddzielnie.

 

Jesteś zainteresowany/a tym rozwiązaniem? Chcesz skorzystać, wdrożyć lub kupić? Wyślij poniższy formularz lub zadzwoń do nas pod numer: 796-097-197.

* - Pola wymagane