Słownik - Operatorzy
» Zamiana mowy na tekst (Speech2Text)
Szukaj z
 
Przeszukaj serwis:  
Newsletter
Jeżeli chcesz być informowany
o nowościach w naszym serwisie dopisz swój adres
e-mail do bazy:
Dodaj firmę / Zaloguj
Zdalne zarządzanie

Czy można na odległość wyłączyć z prądu urządzenie i włączyć je ponownie, bez wysyłania ludzi na miejsce?

Zdalny restart urządzeń w serwerowniach i innych oddalonych miejscach. Zobacz więcej...

 

Oceń firmę
Strona 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>
112

Europejski numer alarmowy 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej. W sytuacji zagrożenia zdrowia, życia lub mienia osoby przebywające na terenie całej UE wybierając numer 112, mają gwarancję połączenia się ze służbami ratowniczymi powołanymi do niesienia pomocy. Jednym z istotnych elementów przyspieszających działania służb ratowniczych jest posiadanie przez nie informacji o lokalizacji osoby dzwoniącej.

źródło: Polkomtel

2G
2G jest to synonim telefonii komórkowej GSM, czyli telefonii drugiej generacji.

3G
3G jest synonimem telefonii komórkowej UMTS, czyli telefonii trzeciej generacji.
802.11

802.11 jest to grupa standardów opisujących sposób dostępu do sieci z wykorzystaniem dostępu radiowego. Standard ten obejmuje kilka szybkości transmisji danych z wykorzystaniem różnych częstotliwości:

  • standard 802.11 szybkość transmisji 1 oraz 2 Mbit/s, pasmo częstotliwości 2,4 GHz,
  • standard 802.11a szybkość transmisji 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 oraz 54 Mbit/s, pasmo częstotliwości 5,0 GHz,
  • standard 802.11b szybkość transmisji 1, 2, 5.5 oraz 11 Mbit/s, pasmo częstotliwości 2,4 GHz,
  • standard 802.11g szybkość transmisji 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 oraz 54 Mbit/s, pasmo częstotliwości 2,4 GHz,
  • standard 802.11n szybkość transmisji 100, 250 oraz 540 Mbit/s, pasmo częstotliwości 2,4 GHz.
ACC
ACC (Alarm Casual Call) jest to usługa budzenia. Działa jednorazowo – centrala telefoniczna automatycznie wysyła sygnał dzwonienia o określonej wcześniej godzinie.
ACRP
ACRP (Alarm Call Repeated Programmed) jest to usługa budzenia. Działa wielokrotnie – centrala telefoniczna automatycznie wysyła sygnał dzwonienia w określonym wcześniej dniu i godzinie.

Adres IP
Adres IP jest to unikalny w skali świata numer, jaki posiada każdy komputer podłączony do Internetu.
ADSL
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) jest to technologia służąca do realizacji transmisji danych. Używana jest najczęściej do realizacji usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu. Jej zasadniczą cechą jest brak symetrii przepływności łącza: transmisja danych z sieci do klienta (downstream – w dół sieci) jest najczęściej dziesięciokrotnie wyższa niż w  kierunku transmisji danych od klienta do sieci (upstream – w górę sieci). Takie podejście wynika z tego, że klient głównie ściąga dane z siec,i a zdecydowanie mniejszą ich część wysyła do sieci.
AOC
AOC (Advice Of Charge) jest to informacja o koszcie połączenia.
AOCD
AOCD (Advice Of Charge During the call) jest to informacja o koszcie połączenia przekazywana w czasie trwania rozmowy.
AOCE
AOCE (Advice Of Charge at the End of the call) jest to informacja o koszcie połączenia przekazywana po jego zakończeniu.
AOCS
AOCS (Advice Of Charge at the Start of the call) jest to informacja o koszcie połączenia przekazywana w momencie jego zestawienia.
ARS
ARS (Automatic Route Selection) jest to usługa w centralach PABX powalająca na automatyczne wybieranie drogi połączenia (danej linii telefonicznej), która w danej chwili jest najtańsza. Np. połączenie lokalne w godzinach 08.00-18.00 jest najtańsze u operatora 1 więc przez jego sieć centrala PABX realizuje to połącze, a w godzinach 18.00-08.00 jest najtańsze u operatora 2 więc w tych godzinach centrala PABX realizuje połączenia telefoniczne przez sieć drugiego operatora. Oczywiście w jakich godzinach są realizowane jakie połączenia centrala telefoniczne "wie" dzięki temu, że wcześniej została odpowiednio zaprogramowana przez osobę ją obsługującą.
ASR

ASR (Automated Speech Recognition) jest to funkcja stosowana w systemach telekomunikacyjnych i teleinformatycznych umożliwiająca rozpoznawanie mowy lub określonych słów i przez to wydawanie konkretnych poleceń systemom komputerowym. Funkcja ta pozwala na budowę systemów bezosobowej obsługi klienta.

Bajt

Bajt (Byte) jest to pojedyncza informacja utworzona z ośmiu bitów, np. litera lub cyfra. W skrócie oznaczana jest literą „B”. W praktyce (np. rozmiar pliku) jest podawana jako odpowiednia wielokrotność bajtu tj. KB, MB lub GB.

Billing
Billing to szczegółowy wykaz połączeń udostępniany przez operatorów w postaci wydruku papierowego (zazwyczaj płatnego) lub w postaci elektronicznej - na nośnikach typu dyskietka lub płyta CD, albo on-line za pośrednictwem Internetu.
bit

bit (binary digit) jest to podstawowa i najmniejsza jednostka informacji przedstawiana w postaci zera lub jedynki i oznaczana literą „b”. Informacja ta dla danego urządzenia np. komputera oznacza, że w danym obwodzie elektrycznym prąd nie płynie (0) lub płynie (1). Poprzez przesłanie dwóch bitów można opisać 4 różne stany: 00, 01, 10 i 11, co oznacza, że dane urządzenie może „przyjąć” i przetworzyć 4 różne informacje. Przyjęto, że standardem informacji jest używanie ośmiu bitów, które tworzą Bajt, a to już umożliwia przesłanie i opisanie 256 różnych informacji.

Bluetooth
Bluetooth to technologia bezprzewodowej transmisji głosu (np. w zestawach do telefonów komórkowych) i danych (np. komunikacja pomiędzy komputerami), która umożliwia realizację transmisji z prędkością do 1 Mbit/s na odległość do 10 do 100 metrów.
bps

bps lub b/s (bit per second) jest to jednostka określająca ilość danych przesyłanych w czasie jednej sekundy pomiędzy dwoma urządzeniami (w dosłownym tłumaczeniu bitów na sekundę). W praktyce używa się większych jednostek miary określających ilość przesłanych danych (inaczej mówiąc szybkość przesyłu danych np. w łączu szerokopasmowym): kiloBajty na sekundę (1 kbps = 1024 bps), MegaBajty na sekundę (1 Mbps = 1024 kbps), GigaBajty na sekundę (1 Gbps = 1024 Mbps).

BTS

BTS (Base Transceiver Station) jest to końcowa stacja odbiorczo-nadawcza w sieciach komórkowych GSM, łącząca terminale ruchome (telefony) z częścią stałą cyfrowej sieci telekomunikacyjnej. Innymi słowy jest to interfejs łączący centralę sieci komórkowej z telefonem komórkowym. Telefon komórkowy korzysta z sygnału tej stacji bazowej, której sygnał jest najsilniejszy w danym miejscu.

Strona 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>
© 2005-2017 Operatorzy.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Słownik
Projektowanie stron www warszawa: www.zstudio.pl