Regulamin - Operatorzy
» Zamiana mowy na tekst (Speech2Text)
Szukaj z
 
Przeszukaj serwis:  
Newsletter
Jeżeli chcesz być informowany
o nowościach w naszym serwisie dopisz swój adres
e-mail do bazy:
Dodaj firmę / Zaloguj
Ważne
Zapoznaj się również z Notą prawną.
Oceń firmę
Regulamin serwisu
 1. Właścicielem serwisu internetowego, który jest dostępny pod adresem http://www.operatorzy.pl (Serwis) jest firma AG Telecom (Właściciel Serwisu).
 2. Serwis został udostępniony osobom korzystającym z Serwisu (Użytkownicy Serwisu), w celu umożliwienia im zapoznania się z tematyką związaną z usługami telekomunikacyjnymi, branżą telekomunikacyjną oraz firmami i organizacjami świadczącymi usługi telekomunikacyjne lub z nimi związanymi. W serwisie została również udostępniona funkcjonalność polegająca na dokonywaniu ocen i prezentowania zasobów w formie rankingów.
 3. Zamieszczone w Serwisie informacje, materiały, dane mają charakter informacyjny, nie stanowią one oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 4. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość oraz aktualność zamieszczonych w Serwisie informacji, materiałów, danych i innych elementów.
 5. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości Serwisu bez uprzedzenia.
 6. Serwis może zawierać wirusy komputerowe lub inne szkodliwe elementy, Właściciel Serwisu  nie ponosi odpowiedzialności za szkody mogące powstać na skutek ich działania. Korzystający z informacji, materiałów oraz danych zamieszczonych w Serwisie Użytkownik Serwisu, czyni to na własne ryzyko.
 7. Założenie Konta w Serwisie, jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu Serwisu.
 8. Użytkownik Serwisu zakładający w serwisie Konto (Partner Serwisu), otrzymuje możliwość dokonywania edycji części jego zasobów w postaci edycji tekstu i dołączania grafiki.
 9. Serwis udostępnia materiały, które zostały wprowadzone do zasobów Serwisu przez Właściciela Serwisu lub przez Partnerów Serwisu.
 10. Każdy Użytkownik Serwisu i Partner Serwisu może zaproponować dodanie informacji i danych do Serwisu na temat firmy z branży telekomunikacyjnej, która realizuje usługi dla innych osób i podmiotów związane z tą branżą. Pierwsza informacja i dane o firmie zostaną dodane do Serwisu po ich weryfikacji przez Właściciela Serwisu.
 11. O dodaniu pierwszych danych i informacji do Serwisu, decyduje Właściciel Serwisu. O fakcie dodania lub odrzucenia informacji i danych, Partner Serwisu zostanie powiadomiony wiadomością e-mail na adres, który podał podczas założenia Konta w Serwisie.
 12. Umieszczanie w Serwisie tekstów i grafiki jest dobrowolne i stanowi wolny wybór Partnera Serwisu.
 13. Partner Serwisu nie może umieszczać w Serwisie informacji będących ofertami cenowymi sprzedawanych przez niego lub podmioty z nim powiązane produktów i usług oraz innych materiałów bezpośrednio identyfikujących te produkty lub usługi, chyba, że reguluje to oddzielna umowa lub ustalenia pomiędzy Właścicielem Serwisu a danym Partnerem Serwisu.
 14. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo okresowej weryfikacji wprowadzanych do Serwisu danych i materiałów.
 15. Do Serwisu nie zostaną dodane dane, informacje i materiały zawierające treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także stron propagujących treści uznane powszechnie za naganne moralnie oraz naruszających zasady netykiety.
 16. Partner Serwisu umieszczając w Serwisie teksty, loga, logotypy, znaki firmowe, znaki graficzne lub graficzno-słowne oraz podobne elementy, będące jego prawną własnością, uprawnia Właściciela Serwisu do ich prezentowania w Serwisie zgodnie z przyjętą technologią i zasadami i tym samym nie wymaga od Właściciela Serwisu dodatkowych umów lub/i pozwoleń w tym zakresie.
 17. Serwis może zawierać informacje, które są prawnie zastrzeżoną wyłączną własnością Właściciela Serwisu oraz Partnerów Serwisu i podmiotów z nimi związanych. Własność taka zawiera, ale nie ogranicza się tylko do praw autorskich, znaków towarowych oraz informacji o technologiach Właściciela Serwisu i Partnerów Serwisu. Są one dostarczane w formie takich materiałów jak tekst, grafika i inne elementy, jak również linki/odsyłacze. Właściciel Serwisu i Partnerzy Serwisu zachowują wszelkie prawa do tego typu materiałów.
 18. Wszystkie znaki towarowe i materiały, jakie można zobaczyć lub przeczytać w Serwisie, są - o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej - chronione prawem autorskim. Drukowanie, kopiowanie, powielanie całości bądź części niniejszego Serwisu, albo jakichkolwiek zamieszczonych w nim materiałów, wykorzystanie znajdujących się w nim informacji, materiałów, danych na cele inne niż prywatne, jest dozwolone jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Właściciela Serwisu.
 19. Partner Serwisu, publikuje materiały w Serwisie na własną odpowiedzialność. Właściciel Serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach WWW Serwisu przez Partnerów Serwisu, jak również za poglądy i opinie wyrażone przez tych lub innych Partnerów Serwisu jak i Użytkowników Serwisu.
 20. Za naruszenie praw autorskich przez Partnera Serwisu, poprzez użycie do edycji materiałów w Serwisie stanowiących własność innej osoby lub organizacji, bądź naruszenie tej własności w jakikolwiek inny sposób, odpowiedzialność ponosi wyłącznie Partner Serwisu.
 21. W przypadku stwierdzenia przez Właściciela Serwisu że Partner Serwisu, naruszył warunki Regulaminu Serwisu, konto takiego Partnera Serwisu wraz z całą wprowadzoną przez niego zawartością będzie usuwane z Serwisu bez powiadomienia Partnera Serwisu.
 22. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w materiałach umieszczanych przez Partnerów Serwisu, jednak po wcześniejszej konsultacji z tym Partnerem Serwisu.
 23. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Regulaminu Serwisu, bez uprzedniego powiadomienia o tym fakcie Użytkowników Serwisu i Partnerów Serwisu.
© 2005-2017 Operatorzy.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Regulamin
Projektowanie stron www warszawa: www.zstudio.pl